Condiții specifice de ocuparea a posturilor didactice – pretransfer – an școlar 2022-2023