Psiholog: Dana Pupeză

Cabinetul de asistenţă psihopedagogică oferă programe de consiliere pentru:

CADRE DIDACTICE

 • Cunoaşterea elevilor
 • Comunicarea profesor-elev
 • Comunicarea şcoală – familie
 • Optimizarea adaptării şcolare
 • Optimizarea motivaţiei şcolare
 • Consultanţă în vederea realizării activitătilor de orientare a carierei elevilor
 • Optimizarea relaţiilor interpersonale specifice mediului familial, scolar, social
 • ELEVI

 • Autocunoaştere si dezvoltare  personală
 • Adaptare şi integrare socială
 • Managementul situaţiilor  de criză
 • Dificultăţi de învătare
 • Managemnetul timpului
 • Orientare şcolară şi formare vocaţională
 • Pregătirea pentru examene şi competiţii  
 • Cerinţe educative speciale
 • PĂRINŢI FAMILIE

  • Cunoaşterea particularităţilor individuale şi de vârstă ale copiilor
  • Comunicarea şcoală – familie
  • Rolul familiei în terapia cazurilor problemă
  • Managementul situaţiilor de criză
  • Factori de risc în adaptarea şcolară
  • Managementul timpului
  • Orientarea şcolară şi profesională