2022: Evaluare națională – clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a:
 • Scris – Limba română – 10 mai 2022
 • Scris – Limba maternă – 10 mai 2022
 • Citit – Limba română – 11 mai 2022
 • Citit – Limba maternă – 11 mai 2022
 • Matematică – 12 mai 2022
 • Scris-Citit – Limba română pentru minoritățile naționale – 13 mai 2022

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a:

 • Limba română – 17 mai 2022
 • Matematică – 18 mai 2022
 • Limba maternă – 19 mai 2022

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:

 • Limbă și comunicare – 25 mai 2022
 • Matematică și Științe ale naturii – 26 mai 2022