Solicitare informații de interes public. Legislație

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii  nr. 544/2001: Secretar șef, Adina Șeremet

Date de contact: e-mail: vaida_voevod@yahoo.com; tel. 0264442888

_________________________________________________________________________________

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru mai multe detalii consultaţi:

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

_______________________________________________________________________________

Lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

_________________________________________________________________________________

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vaida-Voevod” Cluj-Napoca,  vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției.

Formular de cerere tip, așa cum este prezentat în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, este disponibil mai jos pentru descărcare:

Cerere solicitare informaţii de interes public

________________________________________________________________________________

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vaida-Voevod” Cluj-Napoca, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.

Formularele de reclamație tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Reclamaţie administrativă 1
Reclamație administrativă 2