COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

COMPONENȚA C.E.A..C – AN ȘCOLAR 2019-2020

Coordonator: Director adjunct Verebei Maria

Secretar: Prof. înv. primar Morar Simona

Membri:

Prof. psiholog Dana Pupeză

Prof. Liliana Opriș

Prof. înv. primar Diana Buruian – reprezentant sindical

Lucia Văsar – reprezentanr al Asociației părinților

Loredana Pop – reprezentant al Consiliului local

DOCUMENTE C.E.A.C.  – AN ȘCOLAR 2019-2020

Plan operațional

Atribuțiile membrilor CEAC

RAPOARTE ȘI STUDII 

Raportul anual de evaluare internă 2018-2019