ECHIPA MANAGERIALĂ

DIRECTOR: Prof. ZANC MATILDA CAMILIA

DIRECTOR ADJUNCT: Prof. VEREBEI MARIA 

PROGRAM AUDIENŢE

DIRECTOR:

marţi, orele 8,00-10,00

miercuri, orele 12,00-14,00

DIRECTOR ADJUNCT:

luni, orele 8,00-10.00

joi, orele 11,00-13,00