Alexandru Vaida-Voevod

Medic, politician şi publicist roman.

A activat ca deputat  român (din partea Partidului Naţional Român din Transilvania) în parlamentul de la Budapesta unde a militat pentru validarea   dreptului la autodeterminare al Naţiunii Române din Ardeal şi Banat.

A fost purtătorul mesajului Unirii către regele Ferdinand şi mai târziu a făcut parte din guvernul României reîntregite.

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Vaida-Voevod”

În septembrie 1994, în municipiul Cluj-Napoca, lua fiinţă o nouă unitate de învăţământ, Şcoala Nr. 24, formată prin desprinderea a 55 de clase (ciclu primar şi gimnazial) din Colegiul Pedagogic  ,,Gheorghe Lazar”.

Unitatea şcolară nou înfiinţată a funcţionat timp de 7 ani, cu efective de peste 1000 de elevi, într-o locaţie provizorie, într-un spaţiu improvizat în cladirile-cămin ale Grupurilor Şcolare ,,Alexandru Borza” şi ,,Spiru Haret”.

În condiţii logistice improprii desfăşurării activităţii şcolare, colectivul didactic a depus eforturi considerabile pentru depăşirea neajunsurilor implicate de situaţia precară a bazei materiale.

Prin profesionalism şi un demers didactic de calitate a fost asigurată elevilor o pregătire şcolară optimă, reflectată în rezultatele obţinute de aceştia la examene şi concursuri şcolare.

În 6 octombrie 2001, elevii şi cadrele didactice ale Şcolii nr. 24 au devenit beneficiarii unui local de şcoală propriu, cu o bază materială la standarde europene, care asigura condiţii optime desfăşurării procesului de învăţământ.

O dată cu inaugurarea noului local, şcolii i-a fost atribuit şi noul său nume, “Alexandru Vaida-Voevod”, intrând astfel sub patronajul spiritual al unuia dintre cei mai reprezentativi făuritori ai Marii Uniri.