Admitere în învățământul liceal și profesional 2020-2021

GHID ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL 2020 – I.S.J. CLUJ

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației:

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 a fost aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

____________________________________________________________________________________________________________

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

____________________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

____________________________________________________________________________________________________________

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

____________________________________________________________________________________________________________