ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2021-2022

Informații suplimentare – tel. 0264 482 005

 

 

 

 

________________________________________________________________________

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2020-2021

Raport cu locurile rămase libere după prima etapă de înscriere – an școlar 2020-2021

Listă cu elevii  admiși în clasa Pregătitoare – an școlar 2020-2021

Informații pentru părinți

În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2020, inclusiv. La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie inclusiv, pot fi înscriși dacă Rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului este pozitiv pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE).

Prima fază a procesului de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar se desfășoară între 4 și 23 martie și va fi urmată de o a doua etapă, programată între 23 și 30 aprilie. Aceasta este rezervată părinților copiilor care nu au fost înscriși în prima etapă sau care nu au participat la această etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile.

___________________________________________________________________________________

Anunț – înscrieri clasa pregătitoare – an școlar 2020-2021

___________________________________________________________________________________

Anunț – ,,Ziua porților deschise”

___________________________________________________________________________________

Străzi arondate circumscripției școlare 

___________________________________________________________________________________

Procedura Operațională – Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021

___________________________________________________________________________________

Procedura Operațională – Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 care nu se încadrează

în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie

____________________________________________________________________________________

Ordinul nr. 3277/2020 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar

pentru anul școlar 2020-2021

____________________________________________________________________________________