Evaluare Națională – clasa a VIII-a

Evaluare Națională  clasa a VIII-a – iunie, 2023

EVENTUALELE CONTESTAŢII

SE DEPUN ÎN ZILELE DE:

– 28 IUNIE 2023, ÎNTRE ORELE 1600 – 1900

– 29 IUNIE 2023, ÎNTRE ORELE 800-1200

LA SECRETARIATUL ŞCOLII  sau

ON-LINE, LA ADRESA DE EMAIL vaidavoevodcj@gmail.com

(în cazul depunerii on-line, formularul tipizat poate fi descărcat de pe site-ul școlii, http://www.scoala-avvcj.ro/ )

  • Pentru depunerea contestaţiei elevii vor avea asupra lor cartea de identitate.
  • Solicitarea de reevaluare a lucrării este necesar a fi semnată și de către părinte/tutore/reprezentant legal al acestuia.
  • Vă informăm asupra prevederilor art. 11 alin. (1) din O.M.E. nr. 5149/2021, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.
  • Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi afișate în data de 4 iulie 2023.

Formular  – cerere contestații 

__________________________________________________________________________________________________________