Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.

Ordinului nr. 4813/29.08.2018  (atașat) privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2018-2019 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019 (atașat)

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică (atașat), valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională pot fi găsite pe site-ul MEN: http://subiecte.edu.ro/2019/evaluarenationala/modeledesubiecte/