Evaluare Națională – clasa a VIII-a

Rezultate finale (după contestații)

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor – pe site-ul școlii și la sediul instituției  – 22.06.2020, până la ora 14 (după primirea acestora de la Comisia județeană)

Rezultate EN VIII înaintea contestațiilor – 22.06.2020

Depunerea contestațiilor 

Formular depunere contestații


PROCEDURĂ SPECIALĂ – cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situațiile speciale determinate de contextul pandemiei de COVID – 19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020

ORDIN nr. 4.248/13.05.2020 modificare ordin 4.916/2019 ref. organizare și desfășurare Evaluare Națională clasa a VIII-a 2020

ORDIN nr. 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale clasa a VIII-a 2020 (inclusiv anexa Calendar EN2020)

ORDIN nr. 4115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020

ANEXA 1 – Programe pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar 2019-2020


ORDIN nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

ORDIN nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Procedură nr. 26361/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: evaluare națională pentru  absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2020.

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.