Parteneriate instituționale

Asociația Părinților din Școala Gimnazială ”Alexandru Vaida-Voevod” – contract de colaborare în vederea sprijinirii școlii în organizarea și dsfășurarea procesului educațional

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj – parteneriat pentru prevenirea traficului de persoane

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj – protocol de colaborare în vederea derulării de activități pe tema prevenirii  și consilierii antidrog

Asociația Preventis – protocol de colaborare în vederea desfășurării unei campanii de prevenire a dependențelor pentru elevi și a unui seminar de formare a cadrelor didactice

Biserica – Parohia Ortodoxă Română „Sf. Arhidiacon Ştefan” – colaborare în proiecte şi activităţi educative

Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” – acord de parteneriat în vederea atragerii către  bibliotecă și lectură a elevilor, derularea de activități educative și de loisir

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog – acord de colaborare în vederea derulării de activități de prevenire a consumului de tutun, alcool, SNPP și droguri ilegale

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui, Asociația Clubul Sportiv ”Elisabeta Polihroniade” București – protocol de colaborare în vederea intergrării șahului în viața elevilor

Clubul Sportiv ”One Club” Cluj-Napoca – colaborare în domeniul sportiv; organizare seminar de Pumsae (cu participare internațională)

Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca – acord de colaborare în vederea organizării și derulării programului de formare ”Intercunoaștere și creșterea coeziunii grupului”

C.S.S. Sporting Cluj – parteneriat educațional în vederea desfășurării de activități sportive/jocuri de mișcare pentru petrecerea timpului liber, adresate elevilor

C.S.S. ”Viitorul” Cluj-Napoca  – parteneriat educațional în vederea derulării Proiectului ”Volei pentru toți”

Colegiul Tehnic ”Decebal”, Drobeta Turnu Severin – parteneriat în vederea implementării proiectului educativ ”Minimath” (simpozion și concurs de matematică)

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie – parteneriat în cadrul proiectului ”Centrul de zi Cluj-Napoca”

Fundația Special Olympics din România – protocol de colaborare în vederea promovării practicării sportului de către persoanele cu dizabilități intelectuale, elevi ai unităților de învățământ special sau ai claselor incluzive

Institutul Confucius al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – contract de cooperare în activităţi de predare a limbii chineze şi promovarea culturii şi civilizaţiei chineze

John Maxwell Team Romania (membru Roman Ancuța Ioana) – colaborare în vederea desfășurării programului ”Construiește-și un caracter puternic”, în cadrul parteneriatului ”Școala Familiei”

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică ClujNapoca – acord de parteneriat în vederea desfășurării activității ”Azi elevi, mâine actori”

Liceul Tehnologic ”Alexandru Borza” Cluj-Napoca – parteneriat în vederea implementării proiectului educațional ”Promovarea învățământului profesional și tehnic”– protocol de colaborare în derularea parteneriatului ”Împreună pentru viitor” (în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară – SNAC)

S.C. Daram SRL – contract de prestări servicii pentru utilizarea serviciilor de catalog electronic

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Cluj – protocol de colaborare privind derularea de activități de promovare a stării de sănătate a elevilor și a voluntariatului în rțndul acestora

Școala Gimnazială ”George Tutoveanu” Bârlad – protocol de colaborare în vederea organizării concursului național de creație literară ”George Tutoveanu”

Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”, Rădăuți, jud. Suceava – parteneriat în vederea desfășurării proiectului ”Pământ, suflet și culoare”

Teatrul de Păpuși ”Puck” – organizarea de spectacole pentru elevii școlii