Regulamente / Legislație școlară

_________________________________________________________________________________

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – aprobat prin Ordinul nr. 4183/ 04.07.2022

__________________________________________________________________________________

Regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ

Regulament intern al unității de învățământ

Regulament de acces și utilizare a bazei sportive în afara programului școlar

__________________________________________________________________________________

Legea Educației Naționale nr. 198/2023

__________________________________________________________________________________

Statutul elevului

__________________________________________________________________________________