Regulamente / Legislație școlară

_________________________________________________________________________________

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – aprobat prin Ordinul nr. 5447 / 31.08.2020

__________________________________________________________________________________

Regulamentul de organizare și funcționare internă al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vaida-Voevod”

__________________________________________________________________________________

Legea Educației Naționale nr. 1/2001

__________________________________________________________________________________

Statutul elevului

__________________________________________________________________________________