Regulamente / Legislație școlară

_________________________________________________________________________________

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Ordinul nr. 3027/8.01.2018 privind modificarea și completarea R.O.F.U.I.P. 

__________________________________________________________________________________

Regulamentul de organizare și funcționare internă al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Vaida-Voevod”

__________________________________________________________________________________

Legea Educației Naționale nr. 1/2001

__________________________________________________________________________________

Statutul elevului

__________________________________________________________________________________