Olimpiada de Educație tehnologică și aplicații practice – Etapa judeteană – martie, 2023

Olimpiada de Educație tehnologică și aplicații practice, etapa județeană – 4 martie, 2023

Rezultate finale (după contestații)  – 06.03.2023

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

Subiecte și bareme

Clasa a V-a : subiect,  barem

Clasa a VI-a: subiect,  barem

Clasa a VII-a: subiectbarem

Clasa a VIII-a : subiectbarem

Depunerea eventualelor contestații se poate face până cel târziu duminică, 05.03.2023, ora 1200, prin transmiterea unei cereri (completată și semnată de elev și de profesorul îndrumător), conform formularului atașat aici , pe adresa de email: vaida_voevod@yahoo.com

Informații privind desfășurarea probei de concurs:

  • Proba scrisă se va desfășura la Școala Gimnazială „Alexandru Vaida-Voevod” Cluj-Napoca, în data de 04.03.2023, între orele 10-13.
  • Prezența elevilor în sălile de examen este permisă cu cel mult 30 minute înainte de începerea probei, respectiv, ora 9,30.
  • Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev, vizat pe anul școlar în curs.
  • Afișarea rezultatelor se va face în cursul zilei de 04.03.2023, la avizierul școlii centru de concurs și pe site-ul acesteia: w.w.w. scoala-avvcj.ro.
  • Rezultatele vor fi afișate codificat. Fiecare elev va primi codul în ziua desfășurării probei.