DEVIZA NOASTRĂ: ,,Șanse egale pentru fiecare elev”

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE

Oferă un mediu educativ sigur, de calitate, într-un climat cald, primitor şi stimulativ, în care fiecare elev este ajutat să se dezvolte corespunzător calităţilor şi aptitudinilor sale, să-şi formeze o imagine de sine pozitivă, să aibă încredere în capacităţile şi şansele sale de reuşită în viaţă.
100%
Valorizează fiecare elev şi răspunde nevoii acestuia de a se simţi competent într-o societate dinamică, deschis spre schimbare, învăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice şi pe cele ale cetăţeniei europene.
100%
Asigură un cadru propice pentru formarea competenţelor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ.
100%
Este un factor educativ activ pentru întreaga comunitate, în care „triunghiul” şcoală-elev-familie trebuie să promoveze aceleaşi valori şi să acţioneze armonic, dinamic şi eficient.
100%

EDUCAȚIE. FORMARE. INFORMARE. DEZVOLTARE.

Pentru ce?

Învață să reușești

Învață să poți

Învață să vrei

Învață să fii

Învață să știi

Învață să înveți

Cum?

Deschide ochi pentru a vedea

Deschide inimi pentru a educa

Deschide minți pentru a forma

Deschide brațe pentru a înălța

Pentru cine?

Pentru toți cei care au nevoie de noi.